Monday, November 22, 2010

Produk Baru di Mai's Cake Delight

Aneka Kek
Kek Marble Pelangi

Kek Pandan Layer

Kek Buah

Kek Mini Ala Hotel
Kek Chocolate Cheese

Kek Chocolate Sundae

Kek Badam

 Kek Karot Cheese